Aká je inflácia na Slovensku podľa mesiacov?

Kód, ktorý môžete vložiť na svoju webstránku:

<iframe width="600" height="450" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/725dc5eb-21b6-4fff-83a2-68a0b30cdecf/page/H66hC" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Kód, ktorý môžete vložiť na svoju webstránku:

<iframe width="1200" height="650" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/725dc5eb-21b6-4fff-83a2-68a0b30cdecf/page/p_q5tt2h3qqc" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>