Aká je priemerná mzda podľa odvetvia na Slovensku?

Kód, ktorý môžete vložiť na svoju webstránku:

<iframe width="1200" height="750" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/22ea26e3-6776-41b6-9310-b93c27e4ecd3/page/lgViC" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen><iframe>