Aký je podiel obyvateľov, ktorí získavajú informácie od úradov cez web?

Kód, ktorý môžete vložiť na svoju webstránku:

<iframe width="1400" height="650" src="https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/24a34134-1cdb-4a79-8949-978500ece02b/page/Vra0C" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen><iframe>