Koľko percent domácností má prístup na internet v krajinách EÚ?

Kód, ktorý môžete vložiť na svoju webstránku:

<iframe width="600" height="300" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/4192cb0e-a2ce-40ac-a1a3-c18fd52ce330/page/MNKAC" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen><iframe>